Do osady přišla dívka, slzy v černých očích má,
      podává nám lístek bílý, třesoucíma rukama.
      Shlukli se všichni kol dívky, zdrcené osudem zlým,
      když tu druh pozvedne oči,
      praví k nám hlasem tichým.
 
      Povstaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát,
      odešel nám již navždy náš drahý kamarád.
      Nikdo nebude slyšet v osadě jeho hlas,
     nikdy již nepříjde hoch ten -  do chaty mezi nás.
 
     Smutno je v okolí celém, kde dřív zněl jásot a zpěv,
     Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv.
     Z dáli hlas zvonu doléhá, v duších nám leží tíseň,
     Vzpomínkou na tebe, hochu, v dáli zní naše píseň.

                                                    
                                                                                      Odešel kamarád

Posledný vander :

ČIGRO-  Vladimír Uhrík -  T.O.Čuvači                     +2010

OČENO-Marian Halvoník -T.O.Bieli supi                  +2011

KOBRA- Milan Kolarovič- T.O. Biely Tesák              +2012

CIPÍS -   Eduard  Trulík                                       +2012

PLUKOVNÍK- Gusto Bleščák-Carawel western          +2012

RASŤO -    Rastislav Izakovič                                 +2012

MAKAR  - Mgr.Marián MRVA                          +2013  

CIPRO -   Jaroslav Vanta                               +2014

MUKI -     Ján Hollovič  T.O.Biely Tesák          +2015

Oštep -     Anton Sorát                                  +2016

Donald -  Jozef Kucman - T.O.Siví vlci             +2016

LUKE      Jozef Ulický                                    +2017

PALO -     Pavol Samek                                 +2017

BAČA -    Ladislav Vozár  - T.O. Čuvači            +2017

JOHAN -  Ján Kubiček   - SOKOLI                  +2017  

Štefan - PIŤO - OROSZ -                              +2018  

František Šarkady - BALVAN                         +2018

Ján Remiš - JOHAN                                     + 2019

Marian Grman - MAKO                                 + 2019

Milan - ŠOKO- Školár - T.O.Túlaví psi             +2019

Silvester - Silváno  - Sobolík                         + 2019

Ján -  MRKO - Milde                                     +2020

Štefan - Pípec- Tomašovič - T.O.Icarilla         +2020