Informácie o nás

                          

              Sme malá skupina z veľkej rodiny trampov, ktorí svoj život zasvätili matke prírode zachovávajúc zásady lesnej múdrosti.                                                                    Ešte donedávna sme fungovali ako občianske združenie riadne registrované ministerstvom vnútra. To, ale prinášalo veľa administratívnych povinností, ako každoročné výročné schôdze,stanovy,účtovníctvo...Odjakživa čo je tramping trampingom, nám trampom bolo proti srsti nejaké organizovanie.Vždy sme sa cítili slobodní a neviazaní a tak aj chceme zostať.Tramping je predovšetkým kamarátstvo v pravom slova zmysle.Tramping prežil rôznou formou 1.Československú republiku a represálie policajného rady Kubáta, prežil fašizmus aj komunizmus a veríme, že bude fungovať aj naďalej. Naše akcie ako potlachy,sleziny, memoriály a športové súťaže ,tak i spravovanie webovej stránky robíme za pomoci dobrovoľníkov.Financie získavame formou dobrovoľných príspevkov od kamarátov trampov a sympatizantov trampingu.

Vlajky , domovenky a texty k trnavským trampským osadám poskytli jednotlivé osady a ich členovia.  Administrátor  nezodpovedá za obsah poskytnutých informácii.

  Články na tejto webovej stránke neprešli gramatickou úpravou.