SMUTNÁ SPRÁVA

21.08.2018 17:10

Pohreb sa bude konať 24.8.2018 o 15.00 na cintoríne T.Vansovej v Trnave.