Do osady...

09.11.2014 14:14

      Smutno je v okolí celém, kde dřív zněl jásot a zpěv,

     Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv.

     Z dáli hlas zvonu doléhá, v duších nám leží tíseň,

     Vzpomínkou na tebe, hochu, v dáli zní naše píseň.