Výstava Klubu trampov rezbárov.

04.06.2023 21:29

 

52.ročník 2.-4.6.2023 Krasnice okr,Pardubice.

V prekrásnom  prostredí podhoria Železných hôr sa v dňoch 2.-4.6.2023 konal  52.ročník výstavy Klubu trampov rezbárov ČR. V bývalom rekreačnom stredisku v ktorom sa v minulosti konali pionierske tábory a teraz má súkromného majiteľa sa zišlo vyše 80.rezbárov z ČR a SR ,aby ,ako každoročne predviedli svoje rezbárske práce ,ktoré vytvorili za posledný rok. Celkovo vystavovalo svoje výtvory 23.rezbári a predviedli 40.rezieb z rôznych druhov dreva. Súčasťou  tejto akcie bola aj výstava dobových fotografií z roku 1972,kedy sa konal 2.ročník tejto výstavy. Slovenskú republiku  tu reprezentovali kamaráti Bakala a Didi z Ivánky pri Dunaji a Bublina a Froschka z Trnavy.  Po príchode sme sa zvítali s organizátormi ,ubytovali sme sa a prehliadli si tento areál ,ktorý je zasadený do okolitých zmiešaných lesov ,kde prevažuje borovica .Neďaleko sa nachádza Krasnický rybník a poľovnícka obora. Piatočný večer prebehol ,ako zvyčajne pri ohni a trampskej muzike.  Sobotné, bezoblačné ráno predpovedalo, že po celý deň bude krásne a k tomu bol aj prispôsobený denný program. Po raňajkách sa do deviatej hodiny odovzdávali drevorezby do výstavy a aj do súťaže o tradičné ceny: Zlatého bobra,Chlubílka.Objav roku a Zlatého červotoča. Potom sa konal tzv.vejšlap do okolia kde sa nachádza „zázračná studánka“. Po návrate sa v jedálni podával obed a oficiálne zahájenie  bolo naplánované na 13,30 .hodinu. V túto dobu sme sa všetci účastníci  stretli pred vlajkovým stožiarom a zaznela rezbárska hymna .Po naj nás všetkých privítal šerif klubu Tanečník / Radek Smejkal/ a oboznámil nás s ďalším programom tejto výstavy .Nasledovala prehliadka výstavy  a rada starších bodovala jednotlivé práce. V kategórii o Zlatého červotoča bodovali samotní rezbári pomocou hlasovacích lístkou. O 17.hodine sa konal spoločný seminár so zameraním na budúcnosť a miesto konania týchto výstav. Po večeri okolo 19,30.hodine sme sa všetci sústredili okolo  pripravenej pagody ,ktorú pomocou čistého ohňa zapálil kamarát Oran .

Zaznela Vlajka a minúta ticha za kamarátov ,ktorí nás už opustili. Potom sa k slovu dostal šerif Tanečník a previedol vyhodnotenie  výstavy  a odovzdal jednotlivým  účastíkom pamätné diplomy a víťazom súťaží ceny v jednotlivých kategoriách. Nasledovalo vystúpenie známej pardubickej skupiny Stopa a vo večernom programe sa striedali jednotlivý hudobníci : Bufi, Oran, Jelen, Jirka...... Oficiálne ukončenie tejto výstavy sa konalo v nedeľu o 9.00.hodine.Aj teraz zaznela rezbárska hymna   a šerif sa poďakoval za hojnú účasť na tomto ročníku a tiež prezradil, že sa tu o rok stretneme opäť ,pretože prostredie ,dostupnosť a dobré podmienky ,ktoré nám vytvoril majiteľ nám  vyhovovali. Potom nás už čakala iba cesta domov .Ahoj o rok.  

Text:    Bublina                            

Foto:Froschka    Klub trampov rezbárov 2023