Važec 2018

30.07.2018 18:03

Važecké lúky 26.-29.7.2018

Važecké lúky boli v minulosti známe ,ako výborná lokalita pre hubárov ,možno  to bolo tým ,že je tu po celý rok dostatok vlahy. Z Vysokých Tatier  do tohto územia  vtekajú viacerá potoky- Biely Váh ,Solisková voda ,Mlyničná  voda ,Čierny jarok ,ktoré ,keď sa vylejú zaplavia a podmáču okolité lúky ,ktoré majú pre huby dostatok vlahy. Na Mlyničnej vode máva svoj skautský tábor aj skautský oddiel Severka z Uherského Hradišťa ,ktorý vedie náš kamarát Bufi z T.O. Černa řeka .Každoročne sa tu na konci júla stretávame ,aby sme pomohli kamarátom z likvidáciou tohto tábora .Tohto roku sa nás tu zišlo okolo 40  osôb vrátane detí. Štvrtok  využili niektorí na výšlapy do blízkeho okolia a v piatok od rána sa začalo s rozoberaním jednotlivých zariadení tábora. Začalo sa podsadami, zložilo sa típí a umývarne. Večer sme strávili pri táborovom ohni  a muzikanti Hubatý,Duško,Kabela  a Bufi si spolu zasa zahrali .V sobotu sa pokračovalo s likvidáciou kuchyne ,WC a materiál sa naložil na dve vlečky ,ktoré navečer odviezol traktor na važecké družstvo do skladu .V tomto čase aj asi hodinu riadne pršalo a stany nám trochu zmokli, nedeľné ráno  bolo bezoblačné a do obeda všetko poriadne poschlo .Naložila sa posledná vlečka z poslednými podsadami a vybavením  kuchyne a už tu bol čas na každoročné ,záverečné foto, ktoré urobila kamarátka Hanča z Olomouca ..Na záver kamarát Bufi všetkým poďakoval za pomoc a spomenul možnosť ,že už na budúci rok bude tábor asi na inom mieste a to z dôvodu plánovanej výstavby nejakého  domu pre  holandských dôchodcov .Naši dôchodcovia si takéto krásne prostredie asi nezaslúžia. Nuž ,nová doba....ako hovorí klasik.

 Text:Bublina                                             Foto:Froschka,Hanča

Fotogaléria: Važec 2018