Slezina k 21. slovenskočeskému potlachu

04.04.2014 18:40
 Slezina k 21. slovenskočeskému potlachu 
Činnosť združenia - kto sme a čo robíme
V sobotu 29.3.2014 sa na fleku T.O.Zlatý orol (Vranov n.T.) pri obci Čičava stretli zástupcovia organizátorov 21.slovensko-českého potlachu. Pracovnú časť sleziny viedol Peťo - šerif T.O. Salamander. Priamo na mieste sa prešli plochy, na ktorých sa bude o pol roka potlach konať. 
Dôležitým bodom programu bolo odsúhlasenie potlachového loga, ktoré by malo súčasne slúžiť ako podklad pre odznak, pečiatka a malo by sa objaviť na zvadlách a pamätných listoch. Dilly z TZ Severka predložila tri návrhy. Vybraté logo bude v priebehu týždňa dokončené a do výroby pôjdu v prvom rade odznaky (za pomoci kamaráta Šugu) a zvadlá. Zvadlá sa budú distribuovať s najbližším číslom časopisu Severka a tiež elektronicky. 
    Pamätný list má síce ešte čas, ale fotografiu na podklad priniesol kamarát Turek zo Slančovho
ranča - je to záber z potlachu práve na fleku Čičava. Prebrala sa tiež výroba placiek a ďalšie veci. CCa dva týždne pred potlachom sa bude na fleku pracovať nepretržite a každá ochotná ruka bude vítaná.
Najbližšia slezina sa bude konať pri Bardejove 10. mája.
Šerif Zlatého orla Ježo s osadníkmi a ďalšími kamarátmi pripravili príjemné posedenie na osadnom zrube aj pri večernom táborovom ohni.