Slávnostný oheň - handlovských trampských osád

19.08.2018 18:31

Camp   Meteor  17.-19.8.2018

Pri príležitosti storočnice československého trampingu zorganizovali handlovské trampské osady stretnutie trampov z celej bývalej Československej republiky ,ktorého súčasťou bol slávnostný oheň venovaný  tejto významnej udalosti .Stretnutie sa konalo na známom handlovskom trampskom campe Meteor v dňoch 17.-19.8.2018. Handlovskú dolinu ohraničujú dve pohoria, zo západnej strany je to Vtáčnik a z východnej Kremnické vrchy. Práve na tejto kremnickej strane sa  medzi Handlovou a Rematou nachádza camp Meteor ,ktorého dominantou je stredne veľká lúka obkolesená zmiešanými  lesmi. V jej bezprostrednom okolí je viacero prameňov s výbornou vodou .Na tomto campe sa  v hore uvedenom termíne zišlo asi 250 kamarátov ,aby si spomínanú storočnicu pripomenuli slávnostným ohňom ,ale aj sprievodným programom ,ktorý pre nás pripravili handlovskí trampi. Ako bolo avizované zo strany organizátorov, v piatok o 21.hodine boli na 4 .okolitých handlovských kopcoch zapálené vatry . Jedná sa o tieto kopce : Veľký Grič-972 m/nm. Malý Grič-876 m/nm, Junákovo 726m/nm a Bralova skala 826m/nm.Tieto ohne  zapálili kamaráti z handlovských  trampských osád .Piatkový večer sme strávili s kamarátmi pri trampskej muzike , zemiakových plackách a nechýbalo ani dobré pivko. V sobotu doobeda sme si prezreli výstavu  veľkoplošných fotografií z dielne Bludného Hoba, ktoré zachytávajú život handlovských trampských osád a okolitej prírody. Počasie bolo bezoblačné a tak sa niektorí vypravili  na výlet do okolia. Oficiálne zahájenie tejto slávnosti prebehlo v sobotu o 14.hodine ,kde sme boli oboznámení s priebehom a celkovým programom tejto akcie. Na úvod  prezentovali kamaráti z Handlovej pracovnú verziu pripravovanej knihy ,ktorá zachytáva vývoj trampingu na handlovsku za posledných zdokumentovaných 50 rokov .Súčasťou tejto knihy je aj stručný prierez históriou a vývojom československého trampingu od jeho vzniku a bol prečítaný ,ako  súčasť programu .Keďže väčšina z našej trampskej generácie vyrastala na t.z.v. Winetuovkách - pripravili si handlovskí kamaráti pre nás humorné divadielko ,ktoré parodovalo natáčanie týchto kultových indiánok. Odozva bola fantastická ,nechýbali režisér ,klapka-šlapka Winetou, Rybana, Old Shatterhand, stádo bizonou, kamera a scenár .Komparz tvorili dobrovoľníci z radou hostí .Po tejto humornej scénke nastúpili viaceré kapely a jednotlivci na pódium s trampskou ,folkovou ,či country muzikou .Medzitým sa podával guľáš ,nechýbala kofola a pivko. Slávnostný oheň bol zapálený po 20.hodine 4. fakľami za znenia „Vlajky“,potom nasledovala minúta ticha za kamarátov ,ktorí sa už odobrali na svoj večný vander. V krátkom príhovore zástupca organizátorov  pripomenul toto okrúhle výročie a jeho význam pre nás .Ďalej uzavrel kruh čistoty , určil za pekelníka kamaráta Matea a ocenil kamarátov , ktorí sa najviac pričinili o perfektnú prípravu a priebeh tejto akcie .Sľúbené účastnícke camrátka sa odovzdávali až v nedeľu po oficiálnom ukončení a mali  pre nás trampov netradičnú formu .Každý účastník dostal fľašku 12 stupňového piva značky Steiger s názvom TRAMP 12. Na záver treba uviesť, že na vlajkosláve zavialo počas týchto troch dní celkom 60 vlajok  trampských osád a samotárov. Z Trnavy sa zúčastnili T.O. Oranžový expres ,T.S. - Bocho ,Vlado, Bea, Froschka a Bublina. Poďakovanie patrí všetkým handlovským trampom za pozvanie a výbornú prípravu akcie.

Text:Bublina                                     Foto:Froschka