Dušičkový pochod 2017

12.11.2017 17:23

Dušičkový pochod  2017.

Tohtoročný Dušičkový pochod sa konal 11.11.2017   pod taktovkou T.O.Icarilla – Trnava , ktorí  sa postarali o muziku a finančne zabezpečili prípravu kapustnice, ktorú uvarila kamarátka Froschka .Pozvánky na pochod boli rozoslané a zverejnené už dávnejšie a tak sme  len dúfali ,že tohtoročné počasie nenaruší priebeh pochodu. Hoci v piatok na sobotu  na Cerovej pršalo, sobotné ráno bolo bezoblačné a predpovedalo pekný, jesenný deň. O 9,45 sa na cerovskej vlakovej zastávke vyrojilo z vlaku od Trnavy asi 60 účastníkov pochodu z Bratislavy, Modry ,Pezinku, Brezovej pod Bradlom... Ako tradične sme si po odchode vlaku urobili spoločné foto a šlapaniachtiví trampi, turisti a sympatizanti trampingu  vyrazili smer Čierny potok. Prvá zastávka bola pri pieskovni ,kde má pomníček kamarát Gaučo z T.O. Pardály - Trnava. Potom sa pokračovalo cez zarastené lúky, kde sa v minulosti poriadali potlachy k drevenému pomníčku, ktorý tu postavili kamaráti z T.O.Icarilla –Trnava svojmu osadníkovi Drdovi. Aj tu boli zapálené kahance na jeho pamiatku. Potom už nasmerovali účastníci pochodu na  potlachovú lúku pri Korlátku. Tu sa pri pietnom stĺpe ,okolo 12.hodiny zišlo asi 90 kamarátok a kamarátov, lebo prišla aj početná skupina zo Sokolských chát. Krátky príhovor povedal Bublina ,ktorý mimo iného oboznámil prítomných o dohode , ktorú sa podarilo uzavrieť medzi novým majiteľom lúk na Korlátku a Združením trampov regiónu Trnava. Tiež sa dotkol aj záväzkov a výhod tejto zmluvy. Čečinový veniec k pietnemu stĺpu urobila kamarátka Žofka z T.O.Krochne a ako v minulosti o účastnícke camrátka sa postaral Kamarát Džombo z T.O. Čierny jastrab- Bratislava. Muzikanti zahrali zopár trampských skladieb, pozapaľovali sme kahance a keďže bolo krásne, jesenné počasie, zotrvali sme pri stĺpe dlhšie ako po minulé roky .Nasledoval presun do krčmy na Sokolských chatách , kde už bola nachystaná teplá kapustnica a svoje už tradičné miesto si tu našla aj kapela v známej zostave. Na záver pochodu sme asistovali pri osadení ďalšieho totemu , ktorý stojí nad futbalovým ihriskom pri Šampónovej chate. Treba tiež poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohtoročného Dušičkového pochodu.

 

Text: Bublina                                Foto:Froschka

 

Adresa albumu:
https://ztrtrnava.rajce.net/Dusickovy_pochod_2017