50.Výročný oheň T.O.Biely potok

28.05.2023 18:39

50. výročie založenia T.O. Biely potok-Martin.

Bystrička –Kotlinky  26.-28.5.2023

Po piatich rokoch sme opäť dostali pozvánku od martinskej trampskej osady Biely potok ,na výročný oheň k ich 50.výročiu založenia osady. Zmena nastala v tom, že před piatimi rokmi poriadali potlach na lúkach pri riečke Turiec. Tohtoročný potlach sa rozhodli urobiť na Kotlinkách  kúsok od „tankovej cesty“,ktorá sa nachádza nad obcou Bystrička a v minulosti slúžila ,ako cvičná komunikácia pre tanky ,ktoré  sa vyrábali v Martine .Po malom blúdení v okolí strategickej cesty sme prišli na flek, ktorý sa mi zdal známy. Až po rozhovore s kamarátom a poriadateľom Zlozorom sme prišli k záveru, že sme tu boli asi před 30.rokmi na potlachu martinskej T.O.Dawson. Z Trnavy sme tu boli prví v zložení:Šampon,Mates,Froschka a Bublina. Zvítali sme sa s domácími aj cezpoľnýmí kamarátmi a postavili sme si naše wigvamy , ďalej od ohiska, aby sme mali aký-taký pokoj. Po nás prišli ešte Vlado, Blanka, Čírny ,Jakubec  a piatočný večer sme prežili pri tradičnej trampskej muzičke pretkanej country a folkom. Noc bola na túto dobu chladnejšia,ako sme predpokladali, ale inak v pohoda. Sobotné ráno bolo slnečné a bol predpoklad, že to vydrží celý víkend. Domáci dolaďovali posledné práce okolo denných a večerných súťaží a postupne  prichádzali na flek kamaráti z celého Slovenska, Čiech a Moravy a objavil sa tu aj jeden Austálčan, pôvodom z Trnavy. Od kuchyne zavoňala cibulka a dozvedeli sme sa ,že sa varí fazuľovica aj guláš. Okolo 14.hodiny sme sa na bubnovanie zhromaždili okolo slávnostnej pagody ,kde oficiálne potlach zahájila šerifka osady kamarátka Lady a oboznámila nás s programom na denné a večerné súťaže  a všetkých nás srdečne privítala.Potom sa už začali súťaže pre deti - skákanie v mechu,hod loptičkou a kruhmi, pre ženy hod do diaľky Vladovou kanadou,dekomlat a kovbojská. Keď súťaže skončili kuchári nás pohostili už spomínanými dobrotami a pivkom aj nealkom. Slávnostný oheň sa zapaľoval  o 20.30 ,oheň zapaľovali členovia osady piatimi fakľami.

Štyri fakľe zapálili štyri malé ohníky pravdy,lásky,sily a krásy a piatou zapálila šerifka Lady slávnostnú pagodu,ako spojenie týchto ohňov do jedného spoločného.Zaznela Vlajka a spomienka na našich zosnulých kamarátov v podobe venčeka vhodeného do pagody. Lady uzavrela kruh čistoty a nadišlo gratulovanie a odovzdávanie darčekov.Medzi súťažiacimi , ktorý vyhrali súťaž bola aj najmenšia účastníčka Miška /Kutáčová vnučka/,ktorá reprezentovala trnavčanov a bola medzi ocenenými. Večer sa niesol v duchusúťaženia v sólo speve, osadnom speve, ktoré boli kombinované odovzdávaním cien za denné súťaže. Pekelník Vlado mal prácu až do rána,lebo muzikantov bolo počuť ešte ráno o tretej. Na vlajkosláve sme napočítali vyše 50.vlajok trampských osád a samotárov. Na tomto potlachu sme zaznamenali aj neuveritaľne veľa detí ,približne tridsať a celkový počet účastníkov bol asi 250. V nedeľu po raňajkách sme začali baliť a o 10. hodine sa konalo oficiálne ukončenie potlachu a vyhodnotenie večerných súťaží. Potom nastal čas lúčenia a poďakovanie z krásny potlach,perfektne pripravený v podhorí lučianskej  Malej Fatry.

Ahojjj

Text:Bublina                         

Foto:Froschka

 
50.T.O.Biely potok