POĎAKOVANIE KAMARÁTOM

07.08.2017 16:17

T.O.ICARILLA ďakuje kamarátom  zo Stratenej stopy, že po ukončení potlachu pomohli zo spratavaním potlachoviska.

Zároveň ďakuje aj všetkým kamarátom , ktorí pomohli pri celkovej organizácii potlachu  , 

ako aj  poďakovať všetkým zúčastnením trampom , 

netrampom , kamarátom za slušný priebeh potlachu. 

                                                T.O.ICARILLA  TRNAVA   VŠETKÝM ĎAKUJE!!!!!!  

                                                                                  AHOJJJ