50. rokov T.O. Liberty-Bratislava

20.08.2017 13:22

Na úvod trošku z historie tejto bratislavskej trampskej osady . Založili ju 5 kamaráti: Bubro, Sysel, Mech, Parochňa a Bulík v roku 1967 a šerifom bol zvolený Bubro a je ním dodnes , hoci dnes žije v Austrálii. Ich trampským teritóriom sa zozačiatku stali malokarpatské hory a chodili do okolia Železnej studničky, na Paseky, Granadu, Túlavý mustang. Neskôr nadviazali kontakt z T.O.Baske z Trenčianskych Teplíc s ktorými usporiadávali aj výročné potlachy.

 

50. výročie založenia osady sa Liberťáci rozhodli osláviť ohňom kamarátstva , ktorý sa konal v dňoch 18.-20.8.2017 na horárni pod Širokým v modranských lesoch . Tu sa v priebehu troch dní zišlo asi 80 trampov z celého bývalého Československa a veľké zastúpenie tu mala Bubrova terajšia domovina Austrália. Keďže toto nebol klasický potlach , nekonali sa žiadne súťaže, kamaráti a kamarátky využili tento čas na spomienkové debaty na staré časy , keď sme ešte všetci mali dlhé vlasy a všetky zuby. Tento  časový priestor využili aj kamaráti z Moravy, ktorí oslávencom odovzdali „DARČEK“ drevorezbu asi 2,5m – krokodíla. Dokopy sa dali aj muzikanti a počas celej soboty sa vyhrávalo a medzitým sa varil tradičný kotlíkový guláš točilo sa pivko , sódovka ,burčák ,či dobré vínko z modranských pivníc . Slávnostný oheň bol zapálený okolo 19.00 ,potom  zaznela Vlajka a po nej   v rámci spomienky na zomrelých kamarátov pieseň Povstaňte kamaráti s minútou ticha . Úvodné slovo mal šerif osady Bubro ,ktorých nás všetkých privítal a oboznámil nás s programom večera. Za pekelníka ustanovil kamaráta Pabla z Baske. Po gratuláciách k ich okrúhlemu výročiu začali vystupovať jednotliví hudobníci a zoskupenia   zo svojím repertoárom . Patrili k nim: Baron z T.O.Kamaráti Starej řeky, Bufi z T.O.Černá řeka ,skupina kamarátov z Valašska , Mňam-mňam z Austrálie a ďalší . Hoci priebeh oslavy niekoľko krát zapršalo ,nijak to nenarušilo  našu trampskú náturu a bavili sme sa v pohode ďalej. Tóny Pivtyho basy bolo počuť  do neskorej noci a v nedeľu ráno si poniektorí dlhšie pospinkali, k čomu dopomohla  zamračená obloha.

Záverom chceme aj touto cestou poďakovať Liberťákom za pozvanie a pekné chvíle strávené s kamarátmi , ktorých sme už dlhšie roky nevideli.

Ahoooooooooooooj.

Text: Bublina                                                 Foto:Froschka

 

Adresa albumu:
http://ztrtrnava.rajce.net/T.O.Liberty_50